Lantbruk El

Lantbrukets elanläggningar och elektrisk materiel är extra utsatta för hårt slitage och stora påfrestningar. För att ingen ska skadas eller utsättas för fara ska du se till att ditt lantbruk är säkert.

Det finns tydliga regler som säger att en elanläggning ska kontrolleras fortlöpande.

Adress

Kalvsvik Stensnås Södra

355 96 Kalvsvik 

Telefon

073-042 12 11

E-post

info@kalvsviksel.se