Elservice & Elbesiktning

Med hjälp av elservice och elbesiktning kan du få reda på om något måste åtgärdas i ditt hem som annars kan medföra en stor risk. Med serviceinriktad personal och stor branschkunskap ser vi till att alla arbeten utförs med säkerhet och ansvar i fokus.

Vår lokala närvaro gör att vi snabbt kan vara på plats när du behöver oss.Det gör att du kan känna dig extra trygg ifall något oväntat skulle inträffa.

Adress

Kalvsvik Stensnås Södra

355 96 Kalvsvik 

Telefon

073-042 12 11

E-post

info@kalvsviksel.se